8. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu in merilih za odmero komunalnega prispevka

Skip to content