6. Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled za leto 2015