5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

Skip to content