5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem