2. Sprejem Zapisnika 6. redne seje z dne 15. 9. 2015