15. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016