13. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Skip to content