11. Sprejem osnutka Odloka o urbani opremi v Občini Bled