10. Sprejem Poslovnega poročila Infrastrukture Bled za leto 2015