Kategorija: Uncategorized

JAVNA RAZPRAVA – Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017

JAVNA RAZPRAVA – Predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017

Občinski svet Občine Bled je v skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled ( Uradni list RS, št. 67/09-UPB in 78/09) sprejel na svoji 10. redni seji, dne 22. 9. 2016 sklep,...

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Bled za leto 2016 – podpora delovanju društev

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Bled za leto 2016 – podpora delovanju društev

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Bled je namenjen za ukrep 8: podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Upravičenci do pomoči so...

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2016

Javni razpis – za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2016 Razpisna dokumentacija – za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2016