Ravnanje z nepremičnim premoženjem

Letni načrti

Sklenitev neposrednih pogodb – namere

Najem

Služnost, stavbna pravica

Nakup, prodaja, menjava

Ugotovitvene odločbe

Vzpostavitev javnega dobra

Izvzem iz javnega dobra

Ostalo

Javne dražbe in javna zbiranja ponudb

Prodaja

Objekt na parc. št. 115/1, k. o. Želeče (stavba št. 50), zemljišče s parc. št. 115/1, k. o. Želeče, del zemljišča s parc. št. 1228, k. o. Želeče

Poziv za javno zbiranje ponudb ZN Koritno

Parc. št. 381/1, 381/4, 381/6, 381/7, k. o. Rečica

Parc. št. 153/3, 156/1, k. o. Zasip

Objekt Ljubljanska cesta 13

Parc. št. 290/71, k. o. Želeče

Parc. št. 866/4, k. o. Bled

Oddaja v najem

Objekt Ribno, Izletniška ulica 11