Prostorski dokumenti

logo-piso

Vse javne razgrnitve in naznanila so objavljeni v arhivu poteklih razpisov.

Občinski prostorski načrt – OPN:

OPPN – Južna razbremenilna cesta:

OPPN – Severna razbremenilna cesta:

 

OPPN – Ožje središče Bleda:

Druge spremembe in dopolnitve OPPN Ožje središče Bleda:

GRAFIKE:

SMERNICE K 2. SPREMEMBI OPPN:

 

OPPN Dindol

OPPN BL-27 Seliše na Bledu:

ZN – Koritno:

Prve spremembe in dopolnitve ZN Koritno:

ZN Mlino:

Prve spremembe in dopolnitve ZN Mlino:

Projektna študija individualne stanovanjske zazidave za Blejski kot