Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve

Javna naročila
Javno naročilo: Odvoz in hramba vozil na območju Občine Bled
Datum objave: 19. 3. 2018 13:00
Rok oddaje: 4. 4. 2018 14:30
Šifra: 430-4/2018

Opr. št.: 430-4/2018
Rok oddaje: 4.4.2018 ob 14:30
Odpiranje ponudb: 4.4.2018 ob 15:00

Dokumenti:
Razpisna dokumentacija
Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2018)

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bled za leto 2018
Datum objave: 19. 3. 2018 8:00
Rok oddaje: 4. 5. 2018 23:59
Šifra: 410-19/2018

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bled za leto 2018:
a) UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
b) UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč;
c) UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
d) UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih;
e) UKREP 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah - de minimis;
f) UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja - de minimis;
g) UKREP 7: Podpora gozdarskim ukrepom - investicije za delo v gozdu - de minimis.

Priloge:
- Razpisna dokumentacija.
- Ločeni obrazci za ukrepe od 1 do 7.
- Ločeni vzorci pogodb za ukrepe od 1 do 7.
- Zahtevek za izplačilo sredstev - isti za vse ukrepe.

Javni pozivi
Poziv k podaji predlogov za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike
Datum objave: 12. 3. 2018 12:00
Rok oddaje: 16. 4. 2018 23:59
Šifra: 041-2/2018

Poziv k podaji predlogov za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike

Priloge poziva: Poziv s soglasjem

Javna naročila
Javno naročilo: Dobava in inštalacija klimatske naprave v Ledeni dvorani Bled
Datum objave: 2. 3. 2018 12:00
Rok oddaje: 6. 4. 2018 10:00
Šifra: 430-3/2018

Objavljamo:
1. Razpisno dokumentacijo
2. ESPD
3. Popis del
4. Projektna dokumentacija

Rok oddaje: 6.4.2018 ob 10.00
Rok odpiranja ponudb: 6.4.2018 ob 10.30

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled za leto 2018
Datum objave: 19. 2. 2018 12:00
Rok oddaje: 30. 3. 2018 23:59
Šifra: 410-12/2018

Javni razpis je namenjen sofinanciranju dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev (30.000 EUR) in sofinanciranju nabave opreme za ljubiteljska kulturna društva (17.000 EUR), in sicer za:
A) instrumentalno in glasbeno dejavnost
B) gledališke in lutkovne skupine
C) folklorne skupine in skupine, ki ohranjajo ljudska opravila in običaje
D) plesne skupine
E) likovne in fotografske skupine
F) recitacijske in literarne skupine
G) ohranjanje kulturne dediščine (arheološka, etnološka, rodoslovna, muzejska dejavnost, obujanje starih običajev in podobno).

 

Potekli razpisi in javne razgrnitve