Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve

Javna naročila
Odvoz in hramba vozil na območju Občine Bled
Datum objave: 13. 9. 2018 12:00
Rok oddaje: 28. 9. 2018 12:00
Šifra: 430-11/2018

Več informacij v priponkah.

Dokumentacija:
- Razpisna dokumentacija
- predračun
- Pravilnik

Ostali razpisi
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2018
Datum objave: 13. 9. 2018 7:00
Rok oddaje: 10. 10. 2018 23:59
Šifra: 041-10/2018

Pogoji so objavljeni v prilogi.

Poziv za javno zbiranje ponudb
Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin: Stavbno zemljišče Mlino zahod
Datum objave: 24. 8. 2018 9:00
Rok oddaje: 25. 9. 2018 12:00
Šifra: 3501-276/2018


Poziv za javno zbiranje ponudb
Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin: Stavbni zemljišči v ZN Koritno
Datum objave: 24. 8. 2018 9:00
Rok oddaje: 25. 9. 2018 12:00
Šifra: 3502-39/2015


Javni razpisi
Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
Datum objave: 1. 8. 2018 10:00
Rok oddaje: 18. 10. 2018 19:00
Šifra: 041-5/2018

Razpis rednih volitev članov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled.

 

Potekli razpisi in javne razgrnitve