Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled za leto 2018
Datum objave: 18. 5. 2018 23:00
Rok oddaje: 15. 6. 2018 23:59
Šifra: 410-30/2018

Sofinancirajo se naslednji programi oz. vsebine:
* interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (drugi 80-urni program),
* športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programi,
* športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - trenerji,
* kakovostni šport
* vrhunski šport
* športna rekreacija
* športne prireditve

Več v priloženih dokumentih.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2018
Datum objave: 18. 5. 2018 1:00
Rok oddaje: 20. 6. 2018 23:59
Šifra: 410-29/2018

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
- posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
- programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin,
- podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.

 

Potekli razpisi in javne razgrnitve