Javni razpisi

Aktualni razpisi

Javni razpisi
Javni razpis: Sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Bled za leto 2017
Datum objave: 3. 4. 2017 9:15
Rok oddaje: 12. 5. 2017 23:59
Šifra: 410-21/2017

Sofinancirajo se naslednji programi oz. vsebine:
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- športna rekreacija
- športne prireditve

Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.

Javni pozivi
Javni poziv: Podelitev stavbne pravice na zemljišču s parc. št. 1228/1 in parc. št. 1230/1, obe k. o. Želeče
Datum objave: 3. 4. 2017 9:00
Rok oddaje: 8. 5. 2017 12:00
Šifra: 351-28/2017

Javno zbiranje ponudb: Podelitev stavbne pravice na zemljišču s parc. št. 1228/1 in parc. št. 1230/1, obe k. o. Želeče

Priloženi dokumenti:
1. Razpis
2. Razpisna dokumentacija
3. Pojektantski popis
4. Tehnično poročilo
5. Grafike PZI
6. Gradbeno dovoljenje


Dodatne informacije:
Gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno pred zaključkom javnega zbiranja ponudb.
Projektantski popis ne vključuje predračuna.
Finančni načrt odplačila nadomestila se pripravi pred sklenitvijo pogodbe o ustanoviti služnosti in po prejemu in izboru ponudb, ko je znana predvidena vrednost investicije.


Št.: 351-28/2017
Rok oddaje ponudb: 8.5.2017

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov za starejše občane za leto 2017
Datum objave: 31. 3. 2017 11:00
Rok oddaje: 28. 4. 2017 23:59
Šifra: 410-25/2017

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje programov za starejše občane za leto 2017 je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
- programe društev upokojencev v občini
- programe, ki izvajajo preventivne dejavnosti za starejše
- programe veteranskih organizacij in združenj.

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bled za leto 2017
Datum objave: 31. 3. 2017 8:00
Rok oddaje: 5. 5. 2017 23:59
Šifra: 410-24/2017

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja iz proračuna Občine Bled za leto 2017 v skupni višini 15.000 EUR za naslednje ukrepe:

- Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (državna pomoč po skupinskih izjemah) - 10.000 EUR.
- Ukrep 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (de minimis pomoč) - 4.000 EUR.
- Ukrep 7: Gozdarski ukrepi - investicije za delo v gozdu (de minimis pomoč) - 1.000 EUR.

 

Potekli razpisi