Javni razpisi

Aktualni razpisi

Javna naročila
Javno naročilo: GRADNJA KOMUNALNE OPREME IN UREDITEV CESTE NA OBMOČJU RIBNO - SEVER
Datum objave: 23. 3. 2017 9:00
Rok oddaje: 7. 4. 2017 11:00
Šifra: 430-3/2017

Javno naročilo za:
GRADNJA KOMUNALNE OPREME IN UREDITEV CESTE NA OBMOČJU RIBNO - SEVER
in sledečo dokumentacijo:
- razpisno dokumentacijo;
- popis del,
- tehnično poročilo ZN Ribno,
- Karakteristični prerez komunalne infrastrukture,
- Situacija komunalna infrastruktura,
- vzdolžni profili,
- prečni prerezi ceste,
- gradbena situacija,
- gradbeno dovoljenje št. 351 - 381 / 2016 - 16 z dne 8.3.2017

Št: 430-3/2017
Rok oddaje: 7.4.2017 ob 11:00 uri.

Javni razpisi
Javni razpis za mlade 2017
Datum objave: 24. 2. 2017 12:00
Rok oddaje: 24. 3. 2017 23:59
Šifra: 410-16/2017

Programi, ki so predmet tega razpisa:
- sofinanciranje dejavnosti mladih v občini v višini 10.000 €
- sofinanciranje mladih in nadarjenih v višini 2.300 €.

Javni razpisi
Razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Datum objave: 24. 2. 2017 11:00
Rok oddaje: 31. 3. 2017 23:59
Šifra: 410-15/2017

Predmet javnega razpisa in vrednost razpoložljivih sredstev za posamezen namen:
V proračunu občine Bled za leto 2017 so na proračunski postavki 20070304 - Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture namenjena naslednja sredstva:
- sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev - 20.000 €,
- sofinanciranje nabave opreme za ljubiteljska kulturna društva - 7.000 €.

 

Potekli razpisi