Javni razpisi

Aktualni razpisi

Javni natečaji
Direktor občinske uprave
Datum objave: 17. 10. 2017 0:01
Rok oddaje: 25. 10. 2017 23:59
Šifra: 110-22/2017

Več v prilogi.

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bled za leto 2017
Datum objave: 2. 10. 2017 0:01
Rok oddaje: 23. 10. 2017 23:59
Šifra: 410-24/2017-80

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz Proračuna Občine Bled za ukrep št. 8 - podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v skupni višini 5.000 EUR.

Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega razpisa, vlogo, vzorec pogodbe in zahtevek.

 

Potekli razpisi