Javna parkirna
površina
Čas, v katerem se plačuje parkirnina Višina
parkirnine
Vrsta in
način parkiranja
P01 - Kajuhova cesta - Mercator 8:00 - 20:00 2 evra na uro - 1. ura brezplačno Časovno omejeno parkiranje - največ 2 uri
P02 - Cesta svobode 2 8:00 - 20:00 2 evra na uro Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 2 uri
P03 - Zdraviliški park 8:00 - 20:00 2 evra na uro Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 2 uri
P04 - Ledena dvorana 8:00 - 20:00 2 evra na uro Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 4 ure
P05 - Pod Krimom 1 8:00 - 20:00 2 evra na uro Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 4 ure
P06 - Pod Krimom 2 8:00 - 20:00 2 evra na uro Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 4 ure
P07 - Pod Jelovico 8:00 - 20:00 2 evra na uro -
1. ura brezplačno
Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 2 uri
P08 - Grajska cesta 8:00 - 20:00 2 evra na uro -
1. ura brezplačno
Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 2 uri
P09 - TPC 1 8:00 - 20:00 2 evra na uro -
1. ura brezplačno
Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 2 uri
P10 - TPC 2 8:00 - 20:00 2 evra na uro -
1. ura brezplačno
Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 2 uri
P11 - Prešernova cesta 8:00 - 17:00 1 evro na uro Časovno neomejeno parkiranje
P12 - Seliše (BUS) 00:00-24:00 Do 12 ur - 20 evrov
Do 24 ur - 40 evrov
Časovno neomejeno parkiranje
P13 - Mala Zaka 8:00 - 20:00 2 evra na uro Časovno neomejeno parkiranje
P14 - Seliše 1 8:00 - 20:00 1 evro na uro Časovno neomejeno parkiranje
P15 - Seliše 2 8:00 - 20:00 1 evro na uro Časovno neomejeno parkiranje
P16 - Seliše 3 - Kovinska 8:00-20:00 0,5 evra na uro za osebna vozila;
10 evrov na dan za avtodome
Časovno neomejeno parkiranje