Pavšalna turistična taksa

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma občine določijo letno pavšalno turistično takso lastnikom počitniških hiš ali počitniških stanovanj. Občina Bled vsako leto na podlagi omenjenega zakona in Odloka o turistični taksi občine Bled  izda lastnikom počitniških objektov odločbe o letni pavšalni turistični taksi za preteklo leto.

Objave:

31. 1. 2016: Letna pavšalna turistična taksa

12. 1. 2018: Javni poziv lastnikom počitniških objektov za posredovanje podatkov

Napoved podatkov za obračun letnega pavšalnega zneska turistične takse za lastnike