Veljavni akti

Katalog lokalnih predpisov vsebuje pravne akte, razvrščene po pravnem področju. Objavljeni so v polnem besedilu s spremnimi podatki (datum sprejema, datum objave, datum začetka veljavnosti, datum prenehanja veljavnosti, spremembe in dopolnitve predpisa, veljavno besedilo predpisa).

Lokalni predpisi

Prostorski informacijski sistem – PISO

Občinski prostorski načrt – OPN:

OPPN – Južna razbremenilna cesta:

OPPN – Severna razbremenilna cesta:

 

OPPN – Ožje središče Bleda:

OPPN Dindol

OPPN BL-27 Seliše na Bledu:

ZN – Koritno:

ZN Mlino:

OPPN RE-6 Lip Bled