Veljavni akti

Katalog lokalnih predpisov vsebuje pravne akte, razvrščene po pravnem področju. Objavljeni so v polnem besedilu s spremnimi podatki (datum sprejema, datum objave, datum začetka veljavnosti, datum prenehanja veljavnosti, spremembe in dopolnitve predpisa, veljavno besedilo predpisa).

Lokalni predpisi

Prostorski informacijski sistem – PISO

Veljavni prostorski akti

Občinski razvojni program

Bodoči infrastrukturni projekti