Odbori in komisije

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA – KMVVI
 predsednik Anton Mežan Prešernova cesta 39b, Bled
 podpredsednik Jakob Bassanese Koritenska cesta 17a, Bled
 član Anton Omerzel Zasip, Polje 4, Bled
 član Srečko Vernig Cesta v Megre 1, Bled
 član Časlav Ignjatović Grajska cesta 41, Bled
 
STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
predsednik Simon Sirc Mladinska cesta 23a, Bled
podpredsednica Tamara Bertoncelj Zagoriška cesta 20, Bled
članica Karmen Kovač Koritno 5a, Bled
članica Zorica Završnik Črnologar Črtomirova ulica 6a, Bled
član Dušan Žnidaršič  Ribno, Ulica gorenjskega odreda 6
 
ODBOR ZA PRORAČUN IN OBČINSKO PREMOŽENJE
predsednik Srečo Vernig Cesta v Megre 1, Bled
podpredsednica Jana Špec Levstikova ulica 10, Bled
član Janez Brence Cesta v Vintgar 9, Bled
član Klemen Pangerc Prešernova cesta 4, Bled
član Simon Sirc Mladinska cesta 23a, Bled
članica Jana Zelnik Partizanska cesta 16, Bled
član Hugo Zupan Alpska cesta 19, Bled
ODBOR ZA PROSTOR, VARSTVO OKOLJA IN INFRASTRUKTURO
predsednik Anton Omerzel Zasip, Polje 4, Bled
podpredsednik Časlav Ignjatović Grajska cesta 41, Bled
član Janez Brence Cesta v Vintgar 9, Bled
član Janez Petkoš Rečiška cesta 8a, Bled
član Peter Pogačar Zasip, Muže 1, Bled
član Rok Poklukar Mlinska cesta 1, Bled
članica Brigita Šolar Cankarjeva 25a, Bled
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
predsednica Karmen Kovač Koritno 5a, Bled
podpredsednica Brigita Šolar Cankarjeva cesta 25a, Bled
član Dušan Žnidaršič Ribno, Ulica gorenjskega odreda 6
članica Aneta Lavtar Bohinjska Bela 121, Bohinjska Bela
članica Mihaela Pesrl Selo pri Bledu 55, Bled
član Janez Petkoš Rečiška cesta 8a, Bled
članica Frančiška Smolej Bohinjska Bela 48c, Bohinjska Bela
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM
predsednik Jakob Bassanese Koritenska cesta 17a, Bled
podpredsednik Ludvik Kerčmar Rožna ulica 5, Bled
član Anton Omerzel Zasip, Polje 4, Bled
članica Jožica Šmit Jermanka 10, Bled
član Franc Sebanc Veslaška promenada 5, Bled
član Miran Vovk Prešernova cesta 55, Bled
članica Zorica Završnik Črnologar Črtomirova ulica 6a, Bled
SVET JAVNEGA GLASILA BLEJSKE NOVICE
 Polonca Frelih Mladinska cesta 25a, Bled
 Ciril Kraigher Zasip, Sebenje 22, Bled
 Darko Mlakar Jermanka 4a, Bled
 Dušan Pavlič Alpska cesta 15, Bled
 Vanja Piber Rečiška cesta 9, Bled
 Stanko Svete Bohinjska Bela 133, Bohinjska Bela
 Jožica Šmit Jermanka 10, Bled
 Mateja Vilman Zasip, Ledina 17, Bled
 Pavla Zupan Rečiška cesta 29, Bled
PREDSTAVNIKI OBČINE V ORGANIH DRUGIH USTANOV
Nadzorni svet Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.
Simon Jan Jelovška cesta 6, Bled
Bojan Križ Pod Kozarco 1a, Bled
Svet Zavoda za kulturo Bled
Uroš Ambrožič Zasip, Dolina 17, Bled
Tadej Burazin Koritno 29, Bled
Marjan Miklavčič Kajuhova cesta 7a, Bled
Špela Koren Zagoriška cesta 7, Bled
Srečko Vernig Cesta v Megre 1, Bled
Svet zavoda za pospeševanje turizma Bled
Anton Omerzel Zasip, Polje 4, Bled
Svet Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Špela Koren Zagoriška cesta 7, Bled
Aneta Varl Bohinjska Bela 121, Bohinjska Bela
Tamara Bertoncelj Zagoriška cesta 20, Bled
Svet Vrtca Bled
Tamara Bertoncelj Zagoriška cesta 20, Bled
Saša Pazlar Poljšiška cesta 2, Bled
Iztok Pesrl Selo pri Bledu 55, Bled
Upravni odbor Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled
Domen Kozjek Ribno, Za Pižem 4, Bled
Danica Vester Zasip, Sebenje 62, Bled
Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske
Tamara Bertoncelj Zagoriška cesta 20, Bled
Svet Gorenjskih lekarn
Nina Čelesnik Črtomirova ulica 22, Bled
Svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica
Natalija Korošec Selo pri Bledu 55, Bled
Svet Javnega zavoda TNP
Zora Završnik Črnologar Črtomirova ulica 6, Bled
Svet OE Bled Zavoda RS za gozdove Slovenije
Majda Loncnar Alpska cesta 17, Bled
Svet OI Radovljica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Mihaela Pesrl Selo pri Bledu 55, Bled