Odbori in komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – KMVII

 • predsednik: Anton Mežan
 • namestnik predsednika: Jakob Bassanese
 • člani:
  • Anton Omerzel
  • Srečko Vernig
  • Časlav Ignjatović

Statutarno-pravna komisija – SPK

 • predsednik: Simon Sirc
 • namestnik predsednika: Tamara Bertoncelj
 • člani:
  • Anton Mežan
  • Zorica Završnik Črnologar
  • Dušan Žnidaršič

Odbor za proračun in občinsko premoženje

 • predsednik: Srečo Vernig
 • namestnik predsednika: Jana Špec
 • člani:
  • Janez Brence
  • Klemen Pangerc
  • Simon Sirc
  • Jana Zelnik
  • Hugo Zupan

Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo

 • predsednik: Anton Omerzel
 • namestnik predsednika: Časlav Ignjatović
 • člani:
  • Janez Brence
  • Janez Petkoš
  • Peter Pogačar
  • Rok Poklukar
  • Brigita Šolar

Odbor za družbene dejavnosti

 • predsednik: Mihaela Pesrl
 • namestnik predsednika: Brigita Šolar
 • člani:
  • Dušan Žnidaršič
  • Aneta Varl
  • Špela Koren
  • Janez Petkoš
  • Frančiška Smolej

Odbor za gospodarstvo in turizem

 • predsednik: Jakob Bassanese
 • namestnik predsednika: Ludvik Kerčmar
 • člani:
  • Anton Omerzel
  • Jožica Šmit
  • Franc Sebanc
  • Miran Vovk
  • Zorica Završnik Črnologar

Nadzorni odbor

 • predsednik: Saša Nemeček
 • namestnik predsednika: Zvonko Špec
 • člani:
  • Blaž Marolt
  • Tomaž Tolar
  • Bojan Križ

Občinska volilna komisija

 • predsednica: Danja Rus
 • namestnica predsednice: Alenka Jamar
 • članica: Nadja Vidic
 • namestnik članice: Blaž Ažman
 • članica: Melita Pretnar Kofol
 • namestnik članice: Luka Soklič
 • članica: Karmen Schindler Bernard
 • namestnica članice: Jana Zelnik

Svet javnega glasila Blejske novice

 • Polonca Frelih
 • Ciril Kraigher
 • Darko Mlakar
 • Dušan Pavlič
 • Vanja Piber
 • Stanko Svete
 • Jožica Šmit
 • Mateja Vilman
 • Pavla Zupan

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov – Data protection officer

 • Renata Zatler – obcina@bled.si

 

PREDSTAVNIKI OBČINE BLED V DRUGIH USTANOVAH

Nadzorni svet Javnega podjetja Infrastruktura Bled d. o. o.

 • Simon Jan
 • Bojan Križ

Svet Zavoda za kulturo Bled

 • Uroš Ambrožič
 • Tadej Burazin
 • Marjan Miklavčič
 • Špela Koren
 • Srečko Vernig

Svet Zavoda za pospeševanje turizma Bled

 • Anton Omerzel

Svet Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled

 • Špela Koren
 • Aneta Varl
 • Tamara Bertoncelj

Svet Vrtca Bled

 • Tamara Bertoncelj
 • Saša Pazlar
 • Iztok Pesrl

Upravni odbor Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled

 • Alen Kofol
 • Danica Vester

Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske

 • Tamara Bertoncelj

Svet Gorenjskih lekarn

 • Nina Čelesnik

Svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica

 • Natalija Korošec

Svet Javnega zavoda TNP

 • Zora Završnik Črnologar

Svet Zavoda RS za gozdove, OE Bled

 • Majda Loncnar