Gradiva sej Občinskega sveta

Mandat 2014 – 2018

12. redna seja – 16. 3. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 9. 3. 2017

Vabilo na 12. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

13. Zaključni račun proračuna občine Bled za leto 2016

11. redna seja – 15. 12. 2016

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 12. 2016

Vabilo na 11. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

10. redna seja – 22. 9. 2016

1. dopisna seja

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 17. 6. 2016

9. redna seja – 21.04.2016

8. redna seja – 15.03.2016

7. redna seja – 22.12.2015

6. redna seja – 15.9.2015

5. redna seja – 15.6.2015

4. redna seja – 17. 3. 2015

3. redna seja – 23. 12. 2014

2. redna seja – 25. 11. 2014

1. izredna seja – 23.10.2014

1. redna – konstitutivna seja – 16.10.2014

Mandat 2010 – 2014

20. redna seja, 31. 7. 2014

19. redna seja, 17. 6. 2014

18. redna seja, 18. 3. 2014

17. redna seja, 3. december 2013

16. redna seja, 1. oktober 2013

15. redna seja, 9. julij 2013

14. redna seja, 14. maja 2013

13. redna seja, 19. februar 2013

12. redna seja, 18. december 2012

11. redna seja, 13. november 2012

4. izredna seja, 17. oktober 2012

10. redna seja, 4. september 20129

9. redna seja, 19. junij 2012

8. redna seja, 3. april 2012

7. redna seja, 28. februar 2012

3. izredna seja, 21. december 2011

6. redna seja, 29. november 2011

5. redna seja, 27. september 2011

4. redna seja, 28. junij 2011

3. redna seja, 19. april 2011

2. redna seja, 15. februar 2011

2. izredna seja, 15. marec 2011

1. izredna seja, 11. januar 2011

1. dopisna seja, 13. januar 2011

1. redna – konstitutivna seja, 23. november 2010

Mandat 2006 – 2010

15. redna seja, 17. februarja 2009

14. redna seja, 16. decembra 2008

13. redna seja, 18. novembra 2008

12. redna seja, 30. septembra 2008

11. redna seja, 17. junija 2008

10. redna seja, 20. maja 2008

9. redna seja, 8. aprila 2008

8. redna seja, 5. februarja 2008

7. redna seja, 18. decembra 2007

6. redna seja, 15. novembra 2007

5. redna seja, 2. oktobra 2007