Občinska volilna komisija

Občinski svet Občine Bled je na 19. redni seji, dne 17. 6. 2014 sprejel sklep o imenovanju občinske volilne komisije.

 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo:

 

Predsednica:

Danja Rus, Župančičeva cesta 2 b, Bled

Namestnica predsednice:

mag. Aleksandra Žumer, Za gradom 7 a, Bled

 

Članica:

Nadja Vidic, Ledina 40, Bled

Namestnica članice:

Anže Žnidaršič, Ribno, Ulica I. grupe odredov 6, Bled

 

Članica:

Karmen Schindler Bernard, Koritno 48 a, Bled

Namestnica članice:

Romana Soklič, Selo pri Bledu 22, Bled

 

Članica:

Alenka Korošec, Alpska cesta 17, Bled

Namestnica članice:

Melita Pretnar Kofol, Rečiška cesta 17, Bled