Nadzorni odbor

 

predsednica Saša Nemeček
namestnik predsednika Zvonko Špec
član Blaž Marolt
član Tomaž Tolar
član Bojan Križ