Nadzorni odbor

 

predsednik  Andrej Bolčina Župančičeva cesta 1, Bled
namestnik predsednika Zvonko Špec Levstikova ulica 10, Bled
član Blaž Marolt Zasip, Sebenje 70, Bled
član Tomaž Tolar Grajska cesta 26, Bled
član Sandi Zevnik Bohinjska Bela 100, Bohinjska Bela