Krajevne skupnosti

Na območju občine Bled so ustanovljeni ožji deli občine, ki zajemajo naslednje krajevne skupnosti: Bled, Bohinjska Bela, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti so pravne osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine Bled so določeni s statutom in odlokom občine. Premoženje s katerim upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi krajanov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s tem statutom, oziroma odlokom.

Statut občine Bled  – Uradni list RS, št. 67/2009

Odlok o krajevnih skupnostih v občini Bled – Uradni list RS, št. 46/1996

Sklep o soglasju k statutom krajevnih skupnosti v občini BledUradni list RS, št. 45/1997

Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti v občini BledUradni list RS, št. 137/2006

Poročilo o izidu volitev krajevnih svetov v občini Bled Uradni list RS, 88/2010

KS Bled

Ljubljanska cesta 8
4260 Bled

telefon: 041 618 393
telefon: 031 374 753 (samo v času uradnih ur)

Uradne ure: vsaka prva sreda v mesecu: 16.00 – 18.00

KS Bled

Svet KS Bled

 1. METKA PAZLAR, Bled, Prežihova cesta 15  – predsednica
 2. MAJA OŠLAJ, Bled, Grajska cesta 46
 3. MATEJ KRISTAN, Bled, Jelovška cesta 8
 4. MATEJ MIŠIČ, Bled, Cesta svobode 7a
 5. IGNAC POTOČNIK, Bled, Gozdarska ulica 4a
 6. MIHA RACMAN, Bled, Koritenska cesta 9b
 7. ALEKSANDRA JUNGIĆ, Bled, Kajuhova cesta 21

Statistični podatki

KS Bled obsega območje naselja Bled razen območja k.o. Rečica

Ženske Moški Skupaj
Bled 2678 2514 5192

* podatki o številu prebivalcev za naselje Bled vključujejo KS Bled in KS Rečica
Vir podatkov: Statistični urad RS, 1. 1. 2013

KS Bohinjska Bela

4263 Bohinjska Bela

Uradne ure:

KS Bohinjska Bela

Svet KS Bohinjska Bela

 1. BOJAN BRGLEZ, Bohinjska Bela 13c – predsednik
 2. ANTON HORVAT, Obrne 5a, Bohinjska Bela
 3. DARJA PRETNAR, Bohinjska Bela 44
 4. BOŠTJAN RAZINGER, Kupljenik 6
 5. VARL ANETA, Bohinjska Bela 121

Krajevna skupnost Bohinjska Bela – povezava

Statistični podatki

KS Bohinjska Bela obsega območja naselij Bohinjska Bela, Obrne, Kupljenik in Slamniki.

Ženske Moški Skupaj
Bohinjska Bela 271 280 551
Kupljenik 25 26 51
Obrne 31 30 61
Slamniki 10 7 17
SKUPAJ 337 343 680

Vir podatkov: Statistični urad RS, 1. 1. 2013

KS Rečica

Rečiška cesta 4
4260 Bled

e-pošta:

KS Rečica

Svet KS Rečica

 1. JANEZ ZUPAN, Bled, Valvasorjeva ulica 17 – predsednik
 2. NEDA GOLJA, Bled, Poljšiška cesta 1
 3. TEJA GAŠPERIN, Bled, Kolodvorska cesta 1a
 4. BOJAN KOVAČ, Bled, Valvasorjeva ulica 18
 5. MARK ŽABKAR MARIČ, Bled, Kolodvorska cesta 64

Statistični podatki

KS Rečica obsega območje katastrske občine Rečica.

Ženske Moški Skupaj
Bled 2678 2514 5192

* podatki o številu prebivalcev za naselje Bled vključujejo KS Bled in KS Rečica
Vir podatkov: Statistični urad RS, 1. 1. 2013

KS Ribno

Izletniška ulica 11
4260 Bled

telefon: 04 574 43 42
mobitel: 041 468 970 (Dušan Žnidaršič)

Uradne ure: vsak zadnji četrtek v mesecu med 18.00 in 19.00

KS Ribno

Svet KS Ribno

 1. DUŠAN ŽNIDARŠIČ, Ribno, Ulica I. grupe odredov 6 – predsednik
 2. BORIS FERJAN, Ribno, Partizanska ulica 6
 3. ŽIGA ŠORLI, Ribno, Partizanska ulica 10
 4. ZLATKO BERNARD, Koritno 48 a
 5. BLANKA VALANT, Bodešče 5
 6. MIHAELA PESRL, Selo pri Bledu 55

Statistični podatki

KS Ribno obsega območja naselij Ribno, Koritno, Bodešče in Selo pri Bledu.

Ženske Moški Skupaj
Bodešče 94 76 170
Koritno 116 113 229
Ribno 309 313 622
Selo pri Bledu 107 107 214
Skupaj 626 609 1235

Vir podatkov: Statistični urad RS, 1. 1. 2013

KS Zasip

Zasip, Sebenje 6
4260 Bled

telefon: 04 574 00 04
mobitel: 031 631 845 (Ciril Kraigher)

KS Zasip

Svet KS Zasip

 1. CIRIL KRAIGHER, Zasip, Sebenje 22 – predsednik
 2. KAREL SRAČNJEK, Zasip, Sebenje 104
 3. ANJA ŠMIT, Zasip, Rebr 40
 4. TATJANA PETERMAN, Zasip, Rebr 19
 5. PETER ZUPAN, Zasip, Sebenje 5

Statistični podatki

KS Zasip obsega območje naselja Zasip.

Ženske Moški Skupaj
Zasip 540 524 1064

Vir podatkov: Statistični urad RS, 1. 1. 2013